تابلو چلنیوم

تابلو چلنیوم بانک پاسارگاد (حروف برجسته)

تابلو حروف برجسته چلنیوم بانک پاسارگاد تابلو چلنیوم این طرح ابتدا توسط طراحان رسا سروش بر روی برنامه طراحی همانند illustrator و کورل Corel با استفاده از متد اندازه گیری دقیق ابعاد طراحی شده و سپس طرح تکمیلی بر روی موکاپ MockUp برای مدیران شعب بانک ارسال شده بعد از تایید نهایی طرح به قسمت…