طراحی ساخت و اجرای تابلو چلنیوم فست فود پاپا

طراحی ساخت و اجرای تابلو چلنیوم فست فود پاپا

پس از طراحی ابتدایی و بر روی نرم افزارهای کامپیوتری آخرین تصویر 3 بعدی از طرح به نمایش کارفرما گذاشته شد تا کارفرما براحتی بتواند تصمیم خود را بگیرد. اکنون چند تصویر از کار اجرا شده مشاهده نمایید