تابلو چلنیوم

تابلو چلنیوم

تابلو ترموود جدید کافه پلاس همراه با حروف چلنیوم پلاستیکی    درباره تابلو چلنیوم تبلیغات بیلبورد تأثیر فوری ایجاد می کند و پیام شما را در چند ثانیه منتقل می کند. بیلبوردها تبلیغ کنندگان بزرگ یا کوچک را قادر می سازند تا هر روز مخاطبان زیادی را به خود جلب کنند.  Channel billboard می تواند…